FlexMax Konto

FlexMax Konto je flexibilný investičný program pravidelného investovania, ktorý umožňuje vytvárať výnosy potrebné pre zabezpečenie Vašej budúcnosti. V rôznych časových horizontoch pomáha dosiahnuť Vaše túžby, sny, ciele.

Z krátkodobých a strednodobých plánov môže FlexMax Konto pomôcť pri zabezpečení finančnej rezervy, štúdia detí, nového auta, vysnívanej dovolenky alebo nového bývania.

Najdôležitejší cieľ v dlhodobom horizonte je Vaše finančné zabezpečenie v dôchodku. FlexMax Konto Vám ponúka možnosť vytvoriť si rentu na obdobie dôchodku, ktorú je možné čerpať jednorazovo, alebo postupne v pravidelných platbách.

FlexMax Konto Vám ponúka unikátny mix investičných nástrojov popredných svetových investičných správcov (J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton, atd.) v kombinácii s regionálnymi investičnými manažérmi špecializovanými na atraktívne rýchlo rozvíjajúce sa trhy.

FlexMax Konto Vám umožní globálnu diverzifikáciu Vašich investícií naprieč jednotlivými triedami aktív, sektorov a investičných stratégií. Skúsenejším investorom otvára FlexMax Konto bránu k desiatkam otvorených podielových fondov.

Výhody

FlexMax Konto ponúka investičnú slobodu a umožňuje

 • aktívne sa podielať na tvorbe investičnej stratégie
 • výber zo širokej ponuky podielových fondov s rôznym zameraním
 • investovať do fondov popredných svetových investičných správcov napr. J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton,...
 • flexibilne meniť investičné portfólio vzhľadom k aktuálnym trhovým a životným podmienkam
 • výber spôsobu výplaty na konci investičného horizontu - jednorazovo alebo pravidelnou rentou

FlexMax Konto dáva svojou variabilitou a flexibilitu možnosť nastaviť si investičný program podľa Vašich potrieb a možností:

 • minimálnou investíciou 20 EUR mesačne
 • výberom spôsobu investovania - pravidelne alebo jednorazovo
 • dobou investovania od 5 rokov
 • výberom spôsobu platenia vstupného poplatku - jednorazovo, postupne do jeho splatenia alebo z každej investície

FlexMax Konto prináša bez poplatkov

 • čiastočný výber investovaných prostriedkov
 • zmenu investičného portfólia raz ročne
 • pravidelný ročný výpis
 • online prístup k invetičnému portfóliu

FlexMax Konto priemerovaním cien zmierňuje investičné riziko

FlexMax Konto umožňuje realizáciu mimoriadnych investícií