Kontakt

Korespondenční adresa

Vážený investore, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili International Investment Platform, o.c.p., a.s., při investování do produktu FlexMax Konto.

Z důvodu ukončení spolupráce se společností Cornhill Management, s.r.o., Nad Ondřejovem 989/24, 140 00 Praha 4, Česká republika, která pro Vás byla kontaktním místem, si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1. ledna 2022 bude tato kontaktní korespondenční adresa pro investiční produkt FlexMax Konto zrušena.

Po 1.1.2022 můžete kontaktovat International Investment Platform na následující adrese:

International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: contact@iiplt.com
www.iiplt.com

Bezplatná Infolinka pro klienty v době 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00:
800 11 11 44

Pošta doručená po 1. lednu 2022 na původní korespondenční adresu již nebude považována za doručenou International Investment Platform, o.c.p., a.s. a nebude mít účinky doručení, a to ani v případě, že se zásilka nevrátí odesílateli.

Změna kontaktní adresy nemá žádný vliv na smluvní vztah a International Investment Platform vám bude nadále poskytovat služby beze změny, jak bylo dohodnuto ve smlouvě.


Administrátor produktu

International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: contact@iiplt.com
www.iiplt.com