FlexMax Konto

FlexMax Konto je flexibilní investiční program pravidelného investování, vytvářející výnosy potřebné pro zabezpečení budoucnosti a pokrytí významných životních potřeb, cílů a snů. Pomáhá realizovat Vaše cíle a sny v různých časových horizontech. Umožňuje Vám investovat v dlouhodobém horizontu a vytvořit si příjem na období Vašeho důchodu, anebo realizovat Vaše plány v kratším časovém období.

FlexMax Konto Vám nabízí unikátní mix investičních nástrojů předních světových investičních správců - J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton, atd. - v kombinaci s regionálními investičními manažery specializovanými na atraktivní, rychle rozvíjející se trhy.

FlexMax Konto Vám umožní globální diversifikaci Vašich investic napříč jednotlivými třídami aktiv, sektorů a investičních strategií. Těm zkušenějším investorům otevírá FlexMax Konto bránu k desítkám otevřených podílových fondů.


Výhody

FlexMax Konto poskytuje investiční svobodu a umožňuje

 • aktivně se podílet na tvorbě investiční strategie
 • výběr ze široké nabídky podílových fondů s různým zaměřením
 • investovat do fondů předních světových správců např. J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton,...
 • flexibilně měnit investiční portfolio vzhledem k aktuálním tržním a životním podmínkám
 • výběr způsobu výplaty na konci investičního horizontu - jednorázově nebo pravidelně

FlexMax Konto umožňuje prostřednictvím maximální míry variability a flexibility nastavit investiční program zcela podle Vašich potřeb a možností:

 • pravidelná investice od 500 Kč měsíčně
 • výběr způsobu investování - pravidelně anebo jednorázově
 • doba investovaní od 5 let
 • volba frekvence pravidelné investice – měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční
 • možnost změny výše pravidelné investice a frekvence placení v průběhu investování

FlexMax Konto Vám bezplatně poskytuje

 • jednoduchý přístup k peněžním prostředkům i v průběhu trvání smlouvy
 • změnu investičního portfolia jednou za rok
 • pravidelný roční výpis
 • online přístup k Vašemu investičnímu účtu

Pravidelné investování je jako sněhová koule, kterou pustíte z kopce. Čím delší bude kopec, tím větší kouli můžete nalézt na jeho úpatí!!!

Upozornění

Tento příklad slouží výlučně pro prezentaci možnosti složeného úročení v čase a nesmí být použit jako předpoklad zhodnocení investičního programu FlexMax Konto. Data uvedené v rámci téhle internetové stránky mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou nabídku na uzavření smlouvy o investičních službách ani nabídku na úpis klienta nebo odpovědi na zde uvedené otázky. Uvedené informace nenahrazují investiční poradenství a jakékoliv případné dotazy by měly být zodpovězeny Vaším finančním poradcem, nebo se obraťte na bezplatní infolinku 800 11 11 44. Prezentované grafy a příklady jsou založeny na fiktivních datech a neobsahují informace o minulé výkonnosti investiční služby, informace o simulované historické výkonnosti investiční služby v minulosti nebo předpovědi budoucího vývoje investiční služby nebo právní či jiné zavazující informace. Jakékoliv informace o možných nebo očekávaných výnosech jsou uvedeny pouze za účelem ilustrování způsobu kalkulace hodnoty investice, proto negarantují jakékoliv výnosy klientovy investice. Situace modelované v dokumentu slouží pouze jako názorný příklad, mají pouze ilustrativní charakter a podléhají splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách a jsou stanoveny Sazebníkem poplatků. Investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto mohou kolísat; minulá výkonnost není zárukou obdobných výnosu v budoucnosti. Informace zde uvedené nezahrnují vliv poplatků, správcovských poplatků a jiných nákladů, které mohou ovlivnit výkonnost. Všechny poplatky a náklady, které mohou ovlivnit výkonnost, jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Hodnota investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto se může zvyšovat nebo snižovat a investovaná částka není garantovaná. Před vyplněním návrhu smlouvy se ujistěte, že jste se seznámili s podmínkami produktu, včetně Sazebníku poplatků a všech informací, které se týkají investiční služby. Specifická daňová hlediska mohou záviset na individuální situaci klienta a na znění relevantních právních předpisů a mohou se v budoucnosti měnit. Veškeré dotazy proto konzultujte se svým daňovým poradcem. Poskytovatel investiční služby je společnost International Investment Platform, o.c.p., a.s. s registrovaným sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Informace byly získány International Investment Platform, o.c.p., a.s. z pečlivě vybraných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé a veškeré údaje jsou považovány za správné v době zveřejnění. International Investment Platform, o.c.p., a.s. není zodpovědná za přesnost uvedených informací, které se mohou měnit bez předchozího upozornění.